Vše pro pletení a háčkování

Odstoupení od smlouvy:

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

  1. Aby bylo zboží přijato zpět a vrácena celá cena zaplacená za zboží, musí být splněny tyto podmínky:
  • Zboží musí být vráceno kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), dobře zabalené a v původním stavu, v originálním obalu (včetně etiket a visaček).
  • Zboží nesmí být poškozeno.
  • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.
  • Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele a to nejpozději 14 den počítaný od prvního dne následujícího od převzetí zboží.
  1. Pro vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dní použijte formulář Odstoupení od smlouvy. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi.
  1. Pro rychlejší vyřízení po návratu zboží, nezapomeňte uvést číslo vašeho bankovního účtu a přiložte fakturu dodanou se zbožím. Urychlí to vrácení peněz. Není akceptováno zasílání zboží zpět prodávajícímu na dobírku, prodlužujete tím dobu vyřízení. Vrácena bude celá částka. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Adresa provozovatele: viz. Kontakt

formulář Odstoupení od smlouvy - klikni pro stažení (MS WORLD 97-2003)